Rahapelaamisen lisenssijärjestelmään siirtyminen vuonna 2026: Nopea aikataulu herättää huolta peliongelmien kasvusta

Rahapelaamisen lisenssijärjestelmään siirtyminen vuonna 2026: Nopea aikataulu herättää huolta peliongelmien kasvusta

KKV:n asiantuntijat ottavat kantaa lisenssijärjestelmään siirtymiseen liittyen

Suomen hallitusohjelman mukaan maassa on määrä siirtyä online-rahapeleissä Veikkauksen monopolista lisenssijärjestelmään vuoden 2026 alkuun mennessä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo ja johtava asiantuntija Joel Karjalainen ovat ilmaisseet huolensa liian nopeasta aikataulusta, joka voisi johtaa peliongelmien kasvuun. Sisäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemassa lakiehdotuksia, joiden on tarkoitus olla eduskunnan käsiteltävänä keväällä 2025.

Artikkelin mukaan rahapelimarkkinoiden sääntely on haastavaa, osin ristiriitaisten tavoitteiden vuoksi. Uudistuksen onnistuminen vaatii huolellista lainvalmistelua, ja nykyinen aikataulu saattaa olla liian tiukka. Suomen rahapelimarkkinoiden ongelmana pidetään sitä, että suuri osa pelaamisesta tapahtuu Veikkauksen valvonnan ulkopuolella. Tehokasta sääntelyä ja valvontaa pidetään välttämättömänä, erityisesti peliongelmaisten suojelemiseksi.

Lisenssijärjestelmään siirtyminen voi olla keino lisätä kanavointiastetta, eli sitä, kuinka suuri osa pelaamisesta tapahtuu säännellyssä järjestelmässä. Kuitenkin, korkea kanavointiaste itsessään ei takaa pelihaittojen vähenemistä, jos pelitarjontaa ja pelaamista ei säännellä ja valvota tehokkaasti.

Leivon ja Karjalaisen mukaan on tärkeää, että markkina on tiukasti säännelty. He varoittavat, että liian tiukka sääntely voi kuitenkin haitata kanavointiastetta, sillä se saattaa tehdä lisenssijärjestelmän ulkopuoliset pelit houkuttelevammiksi sekä yrityksille että pelaajille. Lisenssijärjestelmän suunnittelussa on otettava huomioon monia tekijöitä, kuten pelityypit, verotus ja pelaajien tappio- tai talletusrajoitukset.

Leivo ja Karjalainen korostavat, että riittävän huolellisen valmistelun tekeminen nykyisellä aikataululla on haastavaa. Heidän mukaansa on myös välttämätöntä, että valvova viranomainen on hyvin varustautunut ja tietoinen toimialasta, jotta sääntelyn noudattamista voidaan tehokkaasti valvoa markkinan avautuessa. Epäonnistuminen tässä voi johtaa uusien peliriippuvuustapausten merkittävään kasvuun.

Linkki Helsingin Sanomien artikkeliin: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000010115759.html