Tietosuojakäytäntö

Bonkku.com noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, Suomen lakeja, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Tietosuojaa koskevisissa kysymyksissä, ota yhteyttä support(at)bonkku.com